Integritetspolicy

1. Varför har vi en integritetspolicy?


Det är viktigt för GANT att skydda din personliga integritet. Därför strävar vi efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt samt att efterleva gällande dataskyddsföreskrifter. Med hjälp av denna sekretesspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter bearbetas av GANT.


2. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?


GANT SE, organisationsnummer 556297-7735 (omnämns även såsom "vi", "oss" och "vår"), på Tullvaktsvägen 9, 115 56 Stockholm är ansvarig för bearbetningen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

3. Personuppgifter gällande dig som vi bearbetar

3.1 Personuppgifter som du har gett oss tillgång till eller som vi har samlat in från dig


Du ger oss tillgång till vissa uppgifter om dig när du blir medlem i GANT, när du handlar i butik eller på gant.se samt när du interagerar med oss på något annat sätt (exempelvis via vår kundtjänst). Du kan även ge oss tillgång till uppgifter på grund av andra orsaker. Exempel på sådan information är:

 • Namn
 • Ålder
 • Kön
 • Personnummer
 • Kontaktinformation (såsom e-postadress, telefonnummer och adress)
 • Fysiska egenskaper (storlek)
 • Produktfeedback och kommentarer (inklusive ostrukturerade kommentarer/information, chatt/mejl samt inspelningar av telefonsamtal)
 • Betalningsinformation (såsom bankkonto)

Vi samlar även in information om dig när du handlar hos GANT, när du besöker gant.se eller när du interagerar med oss på andra sätt. GANT bearbetar information såsom:

 • Teknisk data (exempelvis IP-adress, språkinställningar, geografisk information)
 • Transaktions- och köpinformation (såsom beställningsnummer samt vara)
 • Köp- och användargenererad data/e-handelsaktiviteter (exempelvis varor du granskar och klickar på)
 • Övervakningsbilder samlad från CCTV i våra butiker eller våra kontor
 • Preferenser och beteende


3.2 Personuppgifter som vi har samlat från tredje parter


För att bibehålla goda kundrelationer samlar GANT regelbundet in personuppgifter från andra platser/andra parter (så kallade tredje parter). Den information vi samlar in från tredje parter är:

 • Adresser från offentliga register för att säkerställa att vi har din rätta adress.
 • Kreditvärdighetsuppgifter från kreditvärderingsinstitut eller banker.


4. Information gällande cookies


En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats för att sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk. GANT använder sig av cookies för att förbättra din kundupplevelse samt för att tillhandahålla dig med relevant information och relevanta erbjudanden. En cookie berättar även för oss om du har besökt webbplatsen tidigare samt vilka av våra sidor du har besökt.

Läs mer under Cookie policy .

I din webbläsare kan du välja ett alternativ som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa denna cookie. Du kan även välja att inte acceptera några cookies överhuvudtaget. Eftersom olika webbläsare fungerar annorlunda, kan du söka i hjälpmenyn för att finna denna inställning i din webbläsare.


5. Syfte och rättslig grund gällande bearbetning av dina personuppgifter

5.1 Syfte gällande bearbetning av dina personuppgifter


Vi bearbetar dina personuppgifter för olika syften. GANT bearbetar dina personuppgifter för att:

Administrera dina inköp, vilket innefattar:

 • Ge dig information gällande dina inköp på gant.se, exempelvis orderbekräftelser, leveransinformation och så vidare
 • Leverera dina inköp på gant.se eller i butik till den adress du anger
 • Administrera ditt köp om du har valt att betala med faktura
 • Tillhandahålla digitala kvitton på dina inköp i butik

Tillhandahålla en personlig upplevelse (profilering) genom att:

 • Skicka ut nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig
 • Anpassa din upplevelse på gant.se utifrån ditt beteende och dina preferenser
 • Tillhandahålla en personlig upplevelse vad gäller våra tjänster, förmåner och erbjudanden

Förbättra vår kommunikation, våra produkter och tjänster:

 • Hantering av kundtjänstärenden och/eller reklamationer
 • Identifiera trender genom att samla in data för statistiska ändamål

Hantera och administrera dina uppgifter genom att:

 • Se till att våra kundregister uppdateras med aktuell adress

Administrera evenemang genom att:

 • Genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller evenemang
 • Kommunikation före och efter tävlingar och/eller evenemang

Hantera och administrera ditt medlemskap (gäller enbart för medlemmar) genom att: - Erbjuda poäng, bonusar och andra förmåner som är knutna till ditt personliga medlemskap - Administrera ditt konto på vår webbplats

För ytterligare information, se avsnitt 11.

5.2 Rättslig grund gällande bearbetning av dina personuppgifter


GANT baserar sin bearbetning av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder. Dessa beskrivs i detta avsnitt samt i mer detalj i avsnitt 11.

 • Vi bearbetar dina personuppgifter för att fullgöra köpeavtalet med dig som kund och/eller medlem. Baserat på denna rättsliga grund bearbetar vi information såsom dina inköp och hur du interagerar med vår kundservice.
 • En del av den bearbetning av personuppgifter vi utför baseras på ett legitimt intresse. Detta gäller exempelvis de uppgifter vi bearbetar för att skicka ut personliga erbjudanden samt för att genomföra en begränsad segmentering av kunder. Detta innefattar en bearbetning och analys av din köphistorik, ditt köpbeteende och ditt agerande på gant.se för att få mer kunskap om dig som kund och våra kunder i allmänhet samt för att förbättra våra erbjudanden.
 • I vissa fall kan GANT ha en juridisk skyldighet att bearbeta dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis information om ditt köp för uppfylla krav i enlighet med Bokföringslagen och Konsumentköplagen.
 • GANT bearbetar även dina personuppgifter utifrån ditt medgivande. Detta inkluderar marknadsföring såsom direktmarknadsföring, nyhetsbrev och kundundersökningar.

Observera: Du är aldrig skyldig att ge oss tillgång till dina personuppgifter, men om du inte ger oss tillgång till dina personuppgifter kommer vi inte att kunna efterleva vårt avtal eller efterleva våra åtaganden i förhållande till dig.


6. Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?


Dina personuppgifter kan för vissa syften komma att delas med parter som bearbetar personuppgifter å våra vägnar, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi kommer att ge dina personuppgifter till följande:

 • Leverantörer av IT-system såsom gant.se och dess underleverantörer gällande utveckling och support. Dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar åt GANT.

Gäller enbart för medlemmar:

 • Franchiseföretag. De som under GANT:s varumärke tillhandahåller och säljer produkter har tillgång till dina personuppgifter så att du kan använda dina medlemsförmåner i butiken.
 • Övriga partners. Som medlem i GANT vill vi även erbjuda dig fördelar från alla våra partners. Detta innebär att för att du ska kunna dra nytta av deras erbjudanden och förmåner, behöver vi tillhandahålla en del av dina personuppgifter, såsom namn, e-postadress, mobiltelefonnummer och personnummer, för att kunna identifiera dig som medlem. Erbjudanden i samarbete med externa partners kommer endast att skickas ut via GANT och personuppgifter som tillhandahålls till partners kommer endast att användas för att identifiera dig som GANT-medlem.

Vi överför även dina personuppgifter till oberoende personuppgiftsansvariga:

 • Samarbetspartners. För att hantera betalningar från GANT:s kunder använder vi oss av leverantörer för att säkerställa säkra betalningslösningar.
 • Andra företag inom GANT-koncernen. Eftersom GANT är ett internationellt företag kommer vissa av dina personuppgifter att lämnas till företag i GANT-koncernen verksamma i andra länder, såsom Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Benelux och Schweiz.


7. Överföring av personuppgifter till tredje land


Vi strävar alltid efter att bearbeta dina uppgifter inom EU/EES. Dessa uppgifter kan dock i vissa fall överföras till och bearbetas i länder som inte ingår i EU/EES av ett företag inom GANT-koncernen eller av en annan leverantör eller underleverantör. Då GANT är fast besluten att alltid skydda dina uppgifter, kommer GANT att vidta alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter bearbetas säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar och på samma nivå som det skydd som erbjuds i EU/EES.


8. Under hur lång tid lagras dina personuppgifter?


Vi kommer aldrig att bearbeta dina personuppgifter under en period som är längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning, regelverk, praxis eller statliga beslut. Exempelvis kan uppgifter komma att lagras längre om så krävs i enlighet med Konsumentköplagen eller Bokföringslagen. Personuppgifter lagras och bearbetas i GANT:s IT-system.

Gäller enbart för medlemmar: Dina uppgifter kommer som regel att lagras tills dess att du avslutar ditt medlemskap eller automatiskt om du inte har varit aktiv under de senaste 24 månaderna. Du kan när som helst kontakta oss för att avsluta ditt medlemskap och begära att vi raderar dina personuppgifter.

För ytterligare information, se avsnitt 11.


9. Dina rättigheter


I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information gällande vilka personuppgifter vi bearbetar rörande dig samt även rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter gällande dig ska rättas. Utifrån syftet med bearbetningen har du rätt att se till att ofullständiga personuppgifter blir fullständiga.

Under vissa förhållanden, till exempel om bearbetningen inte längre är nödvändig för de syften som anges eller om du återkallar ditt samtycke, har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. I vissa fall har du även rätt att begära att vi begränsar vår bearbetning av dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot vår bearbetning av dina personuppgifter när det gäller exempelvis direktmarknadsföring eller profilering, eller om bearbetningen är baserad på vårt legitima intresse.

Du har även, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till de personuppgifter som rör dig, såsom de har tillhandahållits oss, i ett strukturerat, etablerat och maskinläsbart format och kan då överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har när som helst rätt att häva hela eller delar av ditt givna samtycke gällande bearbetning av personuppgifter, vilket börjar gälla samma dag som ditt hävande, såvida ytterligare bearbetning inte krävs i enlighet med gällande lagstiftning. Du har även rätt att invända mot bearbetning av personuppgifter som syftar till profilering och direktmarknadsföring.

All kommunikation och alla åtgärder som vidtas av GANT i förhållande till dina rättigheter tillhandahålls gratis. I fall av uppenbart ogrundade eller orimliga krav, förbehåller GANT sig rätten att antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla denna information eller vidta den begärda åtgärden, eller att vägra att vidta den begärda åtgärden.

Om du har några klagomål gällande vår bearbetning av dina personuppgifter har du rätt att framföra ett klagomål till den svenska Datainspektionen, www.datainpektionen.se, eller annan behörig tillsynsmyndighet som övervakar GANT:s hantering av personuppgifter.


10. Kontaktinformation


Om du vill utöva dina rättigheter eller kontakta oss angående vår bearbetning av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta GANT på kundservice@gant.com.

Denna information gällande bearbetning av personuppgifter sammanställdes av GANT SE den 20 april 2018.


11. Sammanställning över de uppgifter vi bearbetar gällande dig, varför och hur länge

VAD VEM SYFTE RÄTTSLIG GRUND HUR LÄNGE LAGRAR VI DEM?
Namn,Ålder,Kön,Personnummer,Kontaktinformation (såsom e-postadress, telefonnummer och adress),Teknisk data (exempelvis IP-adress, språkinställningar, geografisk information),Transaktions- och köpinformation (såsom beställningsnummer samt vara),Köp- och användargenererad data/e-handelsaktiviteter (exempelvis varor du granskar och klickar på),Preferenser och beteende,Fysiska egenskaper (storlek) Medlemmar Tillhandahålla en personlig upplevelse när det gäller våra tjänster, hantera ditt medlemskap, distribuera lojalitetspoäng och fördelar, administrera ditt konto på vår webbsida samt säkerställa en säker identifiering Genomförande av avtal gällande lojalitetsprogram Tills dess att du avslutar ditt medlemskap (kan göras manuellt eller automatiskt om du inte har varit aktiv under de senaste 24 månaderna)
Namn,Ålder,Kön,Kontaktinformation (såsom e-postadress, telefonnummer och adress),Teknisk data (exempelvis IP-adress, språkinställningar, geografisk information),Transaktions- och köpinformation (såsom beställningsnummer samt vara),Köp- och användargenererad data/e-handelsaktiviteter (exempelvis varor du granskar och klickar på),Preferenser och beteende,Fysiska egenskaper (storlek) Kunder För att skapa en bra kundrelation, tillhandahålla en bra upplevelse vad gäller våra tjänster samt administrera ditt konto på vår webbsida Samtycke Tills dess att du återkallar ditt samtycke eller inaktivitet* under en period på 12 månader
Namn,Kontaktinformation (såsom e-postadress, telefonnummer och adress),Transaktions- och köpinformation (såsom beställningsnummer samt vara),Produktfeedback och kommentarer (inklusive ostrukturerade kommentarer/information, chatt/mejl samt inspelningar av telefonsamtal) Kunder och medlemmar Tillhandahålla kundsupport, förbättra vår kommunikation, våra produkter och tjänster Legitimt intresse: Bearbetningen är nödvändig för att leva upp till vårt och ditt legitima intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system. Under en period på 36 månader efter köpet för att hantera eventuella klagomål och garantifrågor
Namn,Kontaktinformation (såsom e-postadress, och telefonnummer),Köp- och användargenererad data/e-handelsaktiviteter (exempelvis varor du granskar och klickar på),Teknisk data (exempelvis IP-adress, språkinställningar, geografisk information) Medlemmar, kunder och icke-kunder (marknadsföring) Via brev tillhandahålla en personlig upplevelse vad gäller våra tjänster, förmåner och erbjudanden Samtycke Tills dess att du återkallar ditt samtycke eller inaktivitet* under en period på 12 månader
Namn,Personnummer,Kontaktinformation (såsom e-postadress, telefonnummer och adress),Transaktions- och köpinformation (såsom beställningsnummer samt vara),Bedrägeripoäng,Betalningsinformation (såsom bankkonto) Kunder och medlemmar Uppfylla köpeavtal, administrera dina inköp, leverera produkter, hantera kundtjänstfrågor/ reklamationer samt säkerställa en säker identifiering Genomförande av köpeavtal,Juridisk förpliktelse: Konsumentköplagen Tills dess att köpet har slutförts (inklusive leverans och betalning) och under en period på 36 månader därefter för att hantera eventuella klagomål och garantifrågor
Namn,Personnummer eller ålder,Kontaktinformation (såsom e-postadress, telefonnummer och adress),Kommentarer under evenemang och/eller tävling (ostrukturerade data) Kunder och potentiella kunder Genomförande och hantering av deltagande i tävlingar och/eller evenemang samt identifiering och kontroll av ålder Legitimt intresse: Denna bearbetning är nödvändig för att uppfylla våra egna och våra kunders legitima intresse i att hantera ditt deltagande i evenemang och/eller tävlingar Tills dessa att evenemang/tävling har avslutats (inklusive eventuell utvärdering/uppföljning)
Övervakningsbilder samlad från CCTV i våra butiker eller våra kontor Kunder och potentiella kunder För att skydda oss, våra kunder, lokaler, tillgångar och anställda från brott och olagliga handlingar Legitimt intresse: Bearbetningen är nödvändig för att förebygga, detektera och bevisa olagliga handlingar Så länge som det är nödvändigt enligt tillämpliga lagar


*Inaktivitet: Inte öppnat brev/nyhetsbrev, gjort ett inköp eller registrerat sig under den angivna tiden