Integritetspolicy

Sekretess och säkerhet

GANT SWEDEN AB ("GANT SWEDEN") garanterar din trygghet när du handlar via Internet. GANT SWEDEN har därför tagit fram en policy för hur din personliga information behandlas. Innehållet i policyn kan löpande förändras och därför bör du läsa igenom den igen när du besöker Webbplatsen nästa gång. Dina uppgifter överförs krypterat och lämnas inte ut till tredje part på annat sätt än vad som anges i denna Personuppgiftspolicy.

Personuppgifter; varför samlar vi in uppgifter och vilka uppgifter handlar det om?

GANT SWEDEN (Tullvaktsvägen 9, 115 56 Stockholm, org.nr: 556297-7735) tar ansvar för de personuppgifter som du lämnar till oss, som GANT SWEDEN får del av vid köp eller när du t.ex. prenumererar på vårt nyhetsbrev. Exempel på personuppgifter som vi behandlar är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer. GANT behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Genom att lämna dina personuppgifter ger du ditt samtycke till att GANT SWEDEN använder insamlad information för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla den service du förväntar dig.

Det kan handla om att leverera de varor du beställt, utföra kreditkontroll, skicka information om GANT SWEDEN samt andra erbjudanden för marknadsföringsändamål. Om några problem uppstår när GANT SWEDEN skall leverera varor till dig kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med dig. Vi använder även personuppgifter för att hålla en god kund- och registervård, vilket bland annat sker genom att GANT inhämtar adressuppgifter från Statens personadressregister (SPAR). Uppgifterna används också för kundanalyser och statistik. GANT lagrar dina personuppgifter i 36 månader efter senaste köp eller uppdatering.

Du samtycker även till att dina uppgifter kommer att lagras och behandlas i vårt IT-system, vilket kan administreras av andra bolag i eller utanför EES. Uppgifterna kan även överföras till andra bolag i GANT-koncernen, som då är personuppgiftsansvariga för sin behandling och kan behandla uppgifterna på samma sätt som GANT Sweden AB.

GANT SWEDEN kan även lämna ut dina uppgifter till underleverantörer i samband med leveranser. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte.

Vart kan man vända sig för att ta del av det som registrerats?

När du skickar in en intresseanmälan/ansökan till GANT SWEDEN godkänner du att GANT SWEDEN behandlar dina personuppgifter i en rekryteringsprocess. GANT SWEDEN har som policy att inte begära känslig information från arbetssökande. GANT SWEDEN försöker alltid att besvara din ansökan så snart det är möjligt.

Lämna inte känsliga uppgifter (exempelvis ras/etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös/filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, sexualliv) när du skickar din intresseanmälan/ansökan/beställning till GANT SWEDEN.

GANT SWEDEN är personuppgiftsansvarig och rättar på din begäran felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter. Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få ett utdrag med den information som finns registrerad om dig. En begäran om sådant utdrag ska göras skriftligen och vara undertecknad av dig personligen.

Du har rätt att klaga på GANT SWEDENs behandling av personuppgifter till en tillsynsmyndighet för personuppgifter inom EU (i Sverige Datainspektionen).

Hur länge lagras dina uppgifter?

GANT SWEDEN behandlar bara dina uppgifter så länge som krävs för att utföra GANT SWEDEN:s tjänster, eller så länge som det föreskrivs i lag.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

GANT SWEDEN har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot tillexempel förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. GANT SWEDEN anpassar kontinuerligt säkerhetsåtgärderna till den fortlöpande tekniska utvecklingen. På Webbplatsen skyddar GANT SWEDEN dina uppgifter med hjälp av SSL-kryptering. SSL står för Secure Sockets Layer och är en funktion som gör att all information som skickas mellan köparen och säljaren krypteras.

Information om Cookies

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats och sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk.

Du kan i din webbläsare själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget. Eftersom olika webbläsare fungerar på olika sätt så kan du söka i din hjälpmeny för att hitta inställningen på din webbläsare.

Om du väljer att inte acceptera några cookies så kan du fortfarande besöka vår webbplats. Du kommer då att få göra ett landsval varje gång du kommer tillbaka. Du kommer däremot inte att kunna besöka Gant.com:s webbshop.

Vi har valt att använda cookies för att bland annat lagra information om vilket landsval du gör första gången du kommer till www.gant.com. På så sätt slipper du välja land varje gång du besöker Webbplatsen och får dessutom priser presenterade i din lokala valuta. Cookien låter oss också veta om du besökt Webbplatsen tidigare och vilka av våra sidor du varit inne på. GANT SWEDEN använder aldrig cookies för att lagra personlig information om dig utan endast för att underlätta ditt besök på Webbplatsen och för att kunna följa antalet besökare på Webbplatsen.