Hoppa till det huvudsakliga innehållet
Sites-Gant-NORDIC-Site

Klagomål och korruption

Klagomålspolicyn och -processen är ett verktyg för hur vi ska gå tillväga vid misstanke om att någon inte följer uppförandekoden, våra policyer eller lagen. Man kan rapportera anonymt till confidential@gant.com. Vid visselblåsning eller brott mot vår interna uppförandekod, genomförs en noggrann utredning för att minska riskerna och göra förbättringar. Extern expertis anlitas vid behov. GANTs policy är att bedriva verksamhet som följer landets lagar och förordningar, och alla anställda förväntas samarbeta genom att följa alla lagar, riktlinjer, policyer och förfaranden.

När visselblåsning ska tillämpas

Företaget förväntar sig att de anställda lämnar ut information som är relevant och av offentlig karaktär, i samband med följande:

  • Straffbar handling
  • Underlåtande att följa en rättslig förpliktelse
  • Justitiemord
  • Om en individs liv och säkerhet äventyras
  • Miljöskador
  • Medvetet undanhållande av information om något av det ovanstående


Hur visselblåsning fungerar

GANT vill upprätthålla en öppen kultur med högsta standard för ärlighet och ansvarsskyldighet. Om en anställd eller någon i nära anslutning till GANT vill kontakta oss anonymt, vänligen använd confidential@gant.com för att nå den globala HR-avdelningen som kommer att starta en utredning och genomföra alla nödvändiga åtgärder för att undersöka och lösa det inrapporterade problemet. När man använder den e-postadressen kan man vara anonym och ens identitet kommer inte att avslöjas om det är vad som önskas och om det står skrivet i e-postmeddelandet.