Hoppa till det huvudsakliga innehållet
Sites-Gant-NORDIC-Site

Människor

Människorna är det centrala i allt vi gör. Från leverantörer till medarbetare till kunder.

Det är människorna bakom varumärket som definierar oss, så det är viktigt att respektera och stödja dem vi är beroende av. Vår vision är att GANT, senast år 2030, ska vara ett jämlikt företag som skapar stolthet inom alla områden. I linje med mottot ”Never Stop Learning”, kommer vi att fortsätta utbilda både oss själva och andra, i en strävan att ge människor möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential.


Vi har satt upp tre mål inom det här området:

  • Samtliga fabriker i riskländer ska granskas av en tredje part.
  • Vi ska ha full insyn i alla leverantörer i grupp 1 och strategiska partner i grupp 2 senast år 2023.
  • Samtliga leverantörer i grupp 1 och strategiska partner i grupp 2 ska införlivas i ett program för socialt ansvarstagande senast år 2023.


GANTS STRATEGI FÖR HÄNSYNSFULLA OCH SÄKRA ARBETSMILJÖER (pdf)

GANTS STRATEGI FÖR ATT FRÄMJA ”NEVER STOP LEARNING” (pdf)

GANTS STRATEGI FÖR EN TRANSPARENT LEVERANSKEDJA (pdf)

Sites-Gant-NORDIC-Site

Socialt ansvarstagande och uppförandekod

Att bygga långsiktiga relationer med våra leverantörer har alltid utgjort en naturlig del av GANTs arv. Vi tror på ömsesidig respekt och tvärkulturell kommunikation, och vi har en öppen dialog för att se till att vårt hållbarhetsarbete hela tiden förbättras.

Sites-Gant-NORDIC-Site

Modern Slavery Act

Vi är ett företag byggt på övertygelse och strävar efter att vara oss själva trogna som individer och att efterleva företagets kärnvärden. Vi tar ansvar för våra handlingar och den påverkan de har.


Sites-Gant-NORDIC-Site

Klagomål och korruption

För att säkerställa att vi motverkar korruption både inom vår egen verksamhet och i hela leveranskedjan, har antikorruptionsåtgärder integrerats i vår uppförandekod, i våra etiska riktlinjer och i vår mutpolicy.