Hoppa till det huvudsakliga innehållet
Member exclusive – registrera dig och få utvalda erbjudanden
null

Hållbarhet

Människor

Människorna är det centrala i allt vi gör. Från leverantörer till medarbetare till kunder. Det är människorna bakom varumärket som definierar oss, så det är viktigt att respektera och stödja dem vi är beroende av. Vår vision är att GANT, senast år 2030, ska vara ett jämlikt företag som skapar stolthet inom alla områden. I linje med mottot ”Never Stop Learning”, kommer vi att fortsätta utbilda både oss själva och andra, i en strävan att ge människor möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential. 

Vi har satt upp tre mål inom det här området:

  • Samtliga fabriker i riskländer ska granskas av en tredje part.
  • Vi ska ha full insyn i alla leverantörer i grupp 1 och strategiska partner i grupp 2 senast år 2023.
  • Samtliga leverantörer i grupp 1 och strategiska partner i grupp 2 ska införlivas i ett program för socialt ansvarstagande senast år 2023.


GANTS STRATEGI FÖR HÄNSYNSFULLA OCH SÄKRA ARBETSMILJÖER (pdf)

GANTS STRATEGI FÖR ATT FRÄMJA ”NEVER STOP LEARNING” (pdf)

GANTS STRATEGI FÖR EN TRANSPARENT LEVERANSKEDJA (pdf)

GANT GENDER PAY GAP REPORT 2021 (pdf)

null

Människor

Socialt ansvarstagande och uppförandekod

Att bygga långsiktiga relationer med våra leverantörer har alltid utgjort en naturlig del av GANTs arv. Vi tror på ömsesidig respekt och tvärkulturell kommunikation, och vi har en öppen dialog för att se till att vårt hållbarhetsarbete hela tiden förbättras.

null

Människor

Modern Slavery Act

Vi är ett företag byggt på övertygelse och strävar efter att vara oss själva trogna som individer och att efterleva företagets kärnvärden. Vi tar ansvar för våra handlingar och den påverkan de har. 

null

Människor

Whistleblowing

På GANT tror vi på en miljö som präglas av öppenhet och rättvist bemötande. Vår rapporteringskanal tillhandahåller en plats för GANTs intressenter att anonymt ta upp oro angående misstänkta brott mot lagar, förordningar och etiska standarder.