Hoppa till det huvudsakliga innehållet
Sale – Upp till 50% rabatt

Integritetspolicy

April 2021

1. Varför har vi en integritetspolicy?

2. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

3. Personuppgifter gällande dig som vi bearbetar

4. Information gällande cookies

5. Syfte och rättslig grund gällande bearbetning av dina personuppgifter

6. Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

7. Överföring av personuppgifter till tredje land

8. Under hur lång tid lagras dina personuppgifter?

9. Dina rättigheter

10. Kontaktinformation

11. Sammanställning över de uppgifter vi bearbetar gällande dig, varför och hur länge