Hoppa till det huvudsakliga innehållet
Summer Sale – Upp till 50% rabatt – Köp nu
null

Vatten inom produktion

I linje med GANTs vattenpolicy, beräknar vi hela tiden vårt vattenfotavtryck och strävar efter att minska avtrycket i vår leveranskedja genom att samarbeta med ledande leverantörer och främja slutna system för att minska vattenförbrukningen. Vi har satt upp mål för att minska vattenanvändningen inom produktionen och för att främja industriledande teknik som kan mildra effekten.

För att kunna öka kapaciteten i vår leveranskedja, samarbetar vi bland annat med Sustainable Apparel Coalition, där vi kan följa vårt vattenfotavtryck med verktyget Higg Index. Senast år 2023 ska 70 % av GANTs leverantörer ha industriledande vattenhantering. Till år 2030 ska det ha ökat till 100 %. Vi utforskar ständigt ny teknik för att kunna minska vårt vattenfotavtryck.

Dessutom fokuserar vår hållbarhetstrappa för fibrer på vatten och effekterna av de råmaterial vi köper in för våra produkter. Det är därför vi har åtagit oss att 100 % av vår bomull ska köpas in på ett mer hållbart sätt senast år 2022.