Hoppa till det huvudsakliga innehållet
Sale – Upp till 50% rabatt
null

Kemikaliehantering

För att hantera kemikalier har GANT en förteckning över ämnen som omfattas av begränsningar. Denna följer och är strängare än REACH. Vi kan alltså garantera att konsumenten alltid kan känna sig säker i GANTs kläder. GANT tillåter inte PVC, biocider eller silverjoner i sina produkter. GANT arbetar kontinuerligt med att förbättra rutinerna för att säkerställa produkternas kvalitet och säkerhet, för att säkerställa att våra kläder är fria från farliga kemikalier och på så sätt minska produkternas miljöpåverkan.