Hoppa till det huvudsakliga innehållet
Sale – Upp till 50% rabatt
null

PLANET

Vi på GANT inser att planeten har begränsade resurser. Respekten för miljön är en naturlig del av vår verksamhet och är integrerad i alla våra aktiviteter. Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan, både i våra egna verksamheter och i hela leveranskedjan. Vi förstår den effekt vår verksamhet har på vatten, klimat, luft, markanvändning och biologisk mångfald, så vi vidtar åtgärder därefter. Vår vision är att GANT, senast år 2030, ska vara ett varumärke som fokuserar på att behålla och utveckla nya biobaserade verksamheter genom att skapa produkter av högsta kvalitet som är preppy, tidlösa och utformade för att hålla länge.

Vi har satt upp följande sex mål

  • Vi åtar oss att implementera 50 % förnybar energi i vår egen verksamhet senast år 2025. Vi ska även uppmuntra implementeringen av förnybara energikällor i vår leveranskedja.
  • Vi åtar oss att implementera 100 % förnybar energi i vår egen verksamhet till år 2030.
  • Vi åtar oss att minska vårt klimatavtryck med 30 % över hela verksamheten till år 2030.
  • Vi åtar oss att inte bidra till avskogning och till att jobba för ett skydd och en hållbar förvaltning av naturskogar till år 2025.
  • Vi åtar oss att eliminera användningen av engångsplast i B2C-förpackningar till år 2025 och i B2B-förpackningar senast år 2030.
  • Vi åtar oss att säkerställa att åtminstone 50 % av den plast vi använder i B2C- och B2B-förpackningar är av 100 % återvunnet material senast är 2025 respektive år 2030.


GANTS STRATEGI FÖR ATT BEKÄMPA KLIMATKRISEN (pdf)

null

Klimatet

GANT är del av det globala partnerskapet för klimatfrågor och har undertecknat Fashion Industry Charter for Climate Action, från Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, i februari 2019 och G7 Fashion Pact i oktober 2019, tillsammans med andra branschledare.

null

Förpackning och transport

Vår förpacknings- och transportpolicy syftar till att både minimera en negativ miljöpåverkan och att hitta effektiva lösningar för våra produkter.

null

Kemikaliehantering

Våra kunder ska alltid känna sig trygga i GANTs kläder. Med en förteckning över ämnen som omfattas av begränsningar kan vi garantera att våra kläder är fria från farliga kemikalier. Den syftar även till att minska miljöpåverkan från dessa produkter.