Hoppa till det huvudsakliga innehållet
Member exclusive – registrera dig och få utvalda erbjudanden
null

KLIMAT

Vi kan stolt meddela att GANT, i februari 2019, undertecknade Fashion Industry Charter for Climate Action, från Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, precis som flera andra branschledare. Med det vill vi visa våra ansträngningar och åtaganden i genomförandet av målen i Parisavtalet och Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Fashion Industry Charter for Climate Action är modeindustrins åtagande i klimatfrågan där alla modeintressenter går samman för att utveckla en gemensam ståndpunkt gällande klimatet – bland annat visionen att uppnå utsläppsneutralitet senast år 2050. GANT är ett globalt företag och strävar efter att vara en del av ett globalt partnerskap för klimatfrågor och stöder ett holistiskt engagemang initierat av globala ledare inom modebranschen.

Genom att underteckna stadgan, åtar sig GANT att reducera utsläppen av växthusgaser med 30 % senast år 2030. Vi åtar oss också att delta i arbetsgrupper sammankallade av FN:s klimatkommitté tillsammans med andra undertecknare för att utveckla färdplaner för åtagandena i stadgan.

Läs mer om modeindustrins stadga för klimatåtgärder här.

GANT tog också nästa steg mot en mer hållbar framtid genom att delta i Emmanuel Macrons Fashion Pact. Genom att underteckna Fashion Pact, åtar sig GANT att tillsammans med andra ledande modeföretag vidta åtgärder inom huvudsakligen tre områden: klimatet, biologisk mångfald och världshaven. Fashion Pact skapade på uppmaning av Frankrikes president Emmanuel Macron under G7-toppmötet i augusti 2019 och syftar till att arbeta med branschens miljöpåverkan. Hittills har 56 intressenter och ledare inom modeindustrin undertecknat Fashion Pact.

Läs mer om Fashion Pact här.