Hoppa till det huvudsakliga innehållet
Sale – Upp till 50% rabatt
null

Hållbarhet

Samarbeten

GANT deltar i flera medlemskapsprogram inom hållbarhet. Information om alla medlemskap kan hittas här. Vi letar alltid efter nya samarbeten för att säkerställa att vår verksamhet är så hållbar som möjligt.

UN Global Compact


2019 skrev vi på FN:s Global Compact, världens största hållbarhetsinitiativ som uppmanar företag till att anpassa sina strategier och verksamheter till universella principer gällande mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och anti-korruption.

BSCI


Läs mer

RISE


RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. Som medlem i Svenska Kemikaliegruppen bidrar GANT till att den senaste kunskapen inom kemikalie- och miljöfrågor sprids till alla medlemsföretag inom textil- och elektronikbranschen.

SAC Higgs Index


The Higg Index är en uppsättning verktyg som gör det möjligt för varumärken, återförsäljare och andra anläggningar oavsett storlek att noggrant mäta och bedöma hållbarhetsprestandan för ett företag eller en produkt under varje led i hållbarhetsresan.

Textile Exchange


Läs mer

Fashion Pact


The Fashion Pact etablerades under G7-toppmötet år 2019. Anslutna parter förbinder sig att gå samman med andra ledande modeföretag för att vidta åtgärder inom tre huvudområden: klimat, biologisk mångfald och hav. GANT är ett av 250 varumärken som anslutit sig till avtalet.

Water Aid


Sedan 1981 har WaterAid arbetat för människors rätt till rent vatten, anständiga toaletter och god hygien. Vårt partnerskap startade 2020 med olika aktiveringar som går i linje med GANTs hållbarhetspelare, som bland annat inkluderar the 7 Rules av GANT.

LWG


Som ett led i GANTs arbete för att stödja hållbar lädertillverkning ingår vi som medlemmar i The Leather Working Group. LWG-certifierade garverier hanterar och använder resurser på ett ansvarsfullt sätt och arbetar för att minska sina utsläpp till miljön.

Fashion Industry Charter for Climate Action
Fashion Industry Charter for Climate Action