Hoppa till det huvudsakliga innehållet
Member exclusive – registrera dig och få utvalda erbjudanden
null

WWF

Under 2021 ingick vi ett partnerskap med WWF Sverige som fokuserar på vattenförvaltningen i och utanför vår värdekedja. Som en del av detta partnerskap kommer vi att arbeta tillsammans med WWF för att bedöma vattenriskerna i våra värdekedjor och de avrinningsområden som de är anslutna till och utifrån detta uppdatera vår vattenstrategi för att kunna hantera dessa riskfaktorer. Att vara vattenförvaltare innebär också att arbeta med kollektiva åtgärder tillsammans med andra intressenter i branschen samt lokala intressenter på våra huvudsakliga vattenriskområden.

Om partnerskapet

Vatten är vår mest värdefulla resurs. Varken vi eller ett stort antal arter kan leva utan vatten. Ändå står vi inför en global vattenkris. Textilindustrin är ett stort fokusområde för WWF eftersom råvarorna och bearbetningsplatserna ofta är baserade i några av världens mest förorenade vatten- och avrinningsområden. För att komma till rätta med detta har WWF utvecklat en bästa praxis för hållbar vattenförvaltning som kallas Water Stewardship. Den fokuserar på fem steg: vattenmedvetenhet, kunskap om inflytande, internt agerande, kollektivt agerande och påverkanshantering. Under partnerskapsperioden kommer vi tillsammans med WWF att se över alla dessa steg. Vi kommer att börja med vattenmedvetenhet och kunskap om inflytande genom att bedöma våra vattenrisker och finna nyckelområden att påverka. Baserat på resultaten kommer sedan vår vattenstrategi att uppdateras och innehålla både interna och kollektiva åtgärder i en utvald central vattenriskbassäng för oss. Vi och WWF kommer också att arbeta tillsammans för att påverka vattenförvaltningen lokalt i utvalda avrinningsområden och påverka den globala politiken när det blir relevant. Vi kommer både att använda och bidra till utvecklingen av WWF Water Risk Filter, ett onlineverktyg som gör det möjligt för användare att utforska, bedöma och reagera på sina vattenrisker. Vi kommer regelbundet att utvärdera de vattenrelaterade aspekterna i värdekedjan för kläd- och textilproduktion inklusive färgnings- och tvättprocesser genom vattenriskfiltret. Den övergripande vattenrisken som anges för var och en av deras affärspartners anläggningar kommer att styra och vägleda specifika åtgärder för att möta utmaningarna.

"GANT föddes där Amerika möter Atlanten. Livet längs kusten är en del av vårt arv, och vatten är en central del i vårt engagemang att skapa en mer hållbar framtid. Vår vision är att vid 2030 kommer GANT att vara ett varumärke känt och älskat för att leda resan i att skydda skydda världens vattendrag” - Jessica Cederberg Wodmar, Global Sustainability Director på GANT

Gant