Hoppa till det huvudsakliga innehållet
Sites-Gant-NORDIC-Site

WWF

Sedan 2021 samarbetar vi med WWF Sweden med fokus på vattenförvaltning inom och utanför vår värdekedja. Vi arbetar tillsammans med WWF för att utvärdera och uppdatera vår strategi för att hantera eventuella risker vår produktion kan utgöra mot avrinningsområden kopplat till den. 

Om partnerskapet

Vatten är vår viktigaste resurs. Varken vi eller någon av jordens arter kan leva utan den. Ändå står vi inför en global vattenkris. Textilindustrin är ett viktigt fokusområde för WWF eftersom råmaterial och produktionsområden ofta hör till några av världens mest utsatta områden när det kommer till vattenresurser och föroreningar. För att motverka detta har WWF tagit fram Water Stewardsship, ett program med riktlinjer för hållbar vattenhantering. Programmet fokuserar på fem huvudsakliga områden: medvetenhet kring vattenfrågan och kunskap om påverkan, interna och kollektiva åtgärder, samt påverkan av myndigheter och beslutsfattare. Under partnerskapsperioden kommer vi och WWF att gå igenom alla dessa steg, inledningsvis med vattenmedvetenhet och kunskap om påverkan genom att bedöma vilka potentiella risker vår produktion utgör dess eventuella effekter. Baserat på resultaten kommer vår vattenstrategi att uppdateras för att inkludera både interna och kollektiva åtgärder för utsatta vattenkällor. Tillsammans kommer vi även att arbeta för att vid behov påverka beslutsfattare för vattenförvaltning på både lokal och global nivå. Vi kommer både använda och bidra till utvecklingen av WWF Water Risk Filter, ett digitalt verktyg som låter användare utforska, utvärdera och åtgärda risker kopplat till vattenanvändning. Verktyget möjliggör löpande utvärdering av de vattenrelaterade aspekter som produktionskedjan för kläd- och textilproduktion inklusive färgnings- och tvättprocesser medför. Den risk som vardera aktörs produktion utgör kommer avgöra och guida vilka åtgärder som bör genomföras för att hantera utmaningarna. 

“GANT föddes där Amerika möter Atlanten. Kustlivet är en del av vårt arv, och vattnet är centralt i vårt åtagande att skapa en mer hållbar framtid. Det är ett område vi måste ta itu med och jobba med ur ett konsekvensperspektiv – och ett personligt sådant. Vår vision är att GANT, senast år 2030, ska vara ett varumärke som är känt och omtyckt för att vi leder arbetet med att skydda dricks-, fiske- och badvatten för nuvarande och kommande generationer.”

– Jessica Cederberg Wodmar, Global Sustainability Director på GANT. 


img