Hoppa till det huvudsakliga innehållet

Frågor och svar

Har ni vidtagit några ytterligare säkerhetsåtgärder i butik?
Kommer “click and collect”-tjänsten fortfarande vara möjlig?
Behöver jag som kund vidta några egna försiktighetsåtgärder om jag besöker er butik?
Vad har ni för rutiner om någon i personalen skulle bli sjuk?
Hur förhåller ni er till folkhälsomyndighetens rekommendationer?