Hoppa till det huvudsakliga innehållet
null

Socialt Ansvarstagande och Uppförandekod

GANT är medlem i Business Social Compliance Initiative (BSCI), ett internationellt initiativ som är en del av Amfori med syfte att förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan.Genom BSCI delas en gemensam uppförandekod av 600 företag. Denna uppförandekod reglerar arbetsmiljöfrågor, däribland hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, arbetstider, industriell kompensation och förbud mot barnarbete. Vår verksamhet styrs av GANTs etiska riktlinjer liksom av vår strävan att arbeta med långsiktiga affärsrelationer.

Vi genomför företagsbesiktningar för att försäkra att alla leverantörer efterlever uppförandekoden. År 2018 genomfördes godkända sociala revisioner av en tredje part i alla fabriker i Asien, Afrika och Turkiet. Vi jobbar med ständiga förbättringar för att utöka kapaciteten inom vår leverantörsbas.

Hög kvalitet och varaktighet är hörnstenarna i vårt hållbarhetsarbete. GANTs leverantörsavtal innehåller krav på att kvalitetskontroller utförs. I fall där GANTs kvalitetsnormer inte efterlevs, tvingas leverantörer göra tillräckliga anpassningar för att hålla en hög standard.

Diese Karte zeigt Standorte der Produktionsstätten von GANT auf.

Kartan visar var GANTs fabriker ligger.


Länk till GANTs huvudfabriker