Hoppa till det huvudsakliga innehållet
Member exclusive – registrera dig och få utvalda erbjudanden
null

Whistleblowing

På GANT tror vi på en miljö som präglas av öppenhet och rättvist bemötande. Som informatör har du möjlighet att vara anonym och problem som tas upp i god tro är skyddade från kränkning eller andra repressalier.

När ska man tillämpa visselblåsning

Företaget förväntar sig att alla anställda avslöjar information som är relevant för offentlig karaktär, vilket sammanfaller med följande:

  • Ett brott
  • Misslyckande att uppfylla en rättslig skyldighet
  • Ett felaktigt domslut
  • Äventyrandet av en individs liv och säkerhet
  • Skador på miljön
  • Avsiktligt döljande av information som rör något av ovanstående


Hur man tillämpar visselblåsning

GANT är engagerad i att upprätthålla en öppen kultur med högsta standard för ärlighet och ansvar. Genom denna rapporteringskanal kan GANTs intressenter belysa oro angående misstänkta brott mot lagar, förordningar och etiska standarder. Efter detta kommer den globala HR-avdelningen att genomföra en utredning och utföra alla nödvändiga åtgärder för att undersöka och lösa det rapporterade problemet.

I linje med våra kärnvärden, försvarar detta rapporteringsverktyg vikten av MOD och GEMENSKAP. Vi tror verkligen att vi är starkare tillsammans och uppmuntrar förmågan att ifrågasätta, lära och utforska som ett sätt att växa.