Hoppa till det huvudsakliga innehållet
Sale – Upp till 50% rabatt
null

7 Rules
och cirkuläritet

För att möjliggöra en mer hållbar konsumtion av plagg måste vi byta från den nuvarande linjära modellen av ”tillverka-sälj-släng” och anta en mer cirkulär modell där plagg inte hamnar som avfall på soptippen. Det här är också en prioritet som kan ses bland lagstiftare på många av de marknader där GANT är närvarande. 


Vår prioritet för cirkulärt mode är att göra den cirkeln så stor som möjligt. Vi tror på att använda förnybara material av högsta kvalitet för att säkerställa att plaggen har en längre livslängd. Det här är en del av GANTs arv och affärsmodell. 


GANT 7 Rules bygger på EU:s avfallshierarki och är ett sätt att utbilda konsumenterna om klädvård och inspirera och bjuda in dem att ta gemensamt ansvar för sina kläder. GANT 7 Rules inkluderar Refresh, Repair, Relove, Rent, Regive, Remake och Recycle.


Mer information om 7 Rules hittar du här.

null

Förpackning

Förpackningar har ett viktigt syfte att skydda GANTs produkter när de transporteras till konsument. I linje med GANTs förpackningspolicy strävar vi efter effektiva förpackningar och lämpliga lösningar för våra produkter. Vi vill minimera den negativa inverkan på miljön från våra förpackningar genom att betona användningen av förnybara och hållbara material. Alla pappers- och kartongförpackningar, inklusive shoppingpåsar och e-handelskartonger, är FSC-certifierade. Som undertecknare av The Fashion Pact har GANT åtagit sig att eliminera användningen av problematiska och onödiga plastförpackningar. För alla plastförpackningar som finns kvar är vår målsättning att endast använda 100 % återvunnen plast. GANT har inte använt några påsar eller galgar av plast i butikerna under det senaste årtiondet. För e-handeln används både kartonger och plastpåsar. Plastpåsarna för e-handel är för närvarande tillverkade av 80 % återvunnen plast. GANTs krav är att alla polypåsar som används för plagg vid nödvändiga transporter är tillverkade av 100 % återvunnen plast.