Hoppa till det huvudsakliga innehållet
Member exclusive – registrera dig och få utvalda erbjudanden
null

Leverantörers
hållbarhetsarbete

Sedan starten 1949 har GANT strävat efter att skapa produkter i tidlös design och med hållbarhet i fokus. Att samarbeta med rätt affärspartners är grundläggande för att uppnå detta. Leveranskedjan har många betydande miljömässiga och sociala risker. För att identifiera och minska dessa risker samt att ta vara på möjligheterna att bidra till en positiv och hållbar utveckling, arbetar vi i nära samarbete med våra affärspartners. Under 2021 arbetade GANT med ett 50-tal affärspartners för utveckling och tillverkning av våra produkter.


Alla affärspartners på nivå 1 finns i vår fabrikslista som finns här.

null

Leverantörers hållbarhetsprogram

Vi tror på ett ömsesidigt respektfullt, tvärkulturellt samarbete och har en öppen dialog med våra partners för att säkerställa att relationerna fortsätter att förbättras. Leverantörers hållbarhetsprogram är ett riskbaserat tillvägagångssätt för due-diligence i leveranskedjan med målet att identifiera och minska risker relaterade till mänskliga rättigheter, arbete, miljö och korruption. 

Vår uppförandekod är i linje med internationella konventioner och ramar, som OECD, International Labor Organization’s Conventions and Recommendations, FN:s Global Compact, Universal Declaration of Human Rights, Convention on the Rights of the Child och The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women.

Vi utvärderar efterlevnaden i enlighet med vår uppförandekod och genom revisioner som utförs av en tredje part. GANT är medlem i AMFORI BSCI, men vi arbetar även med följande tredjepartsstandarder: SEDEX, WRAP, ICS och SA8000. Från 2021 tillämpar vi också HIGG vFSLM som revisionsstandard. Halvannonserade tredjepartsrevisioner är obligatoriska för alla leverantörer oavsett land.

Hållbarhetspolicyn omfattar policyer för djurskydd, miljö, emballage, transport, vatten, ansvarsfullt material och listan över ämnen som omfattas av restriktioner.

För att följa upp fabrikernas miljöpåverkan och för att ha en grund för dialog med affärspartners använder GANT HIGG Factory Environmental Module (HIGG fem). HIGG FEM är ett krav för alla fabriker som producerar för GANT. 2022 tillverkades 99 % av GANTs produkter i en fabrik som använder HIGG FEM för miljörapportering.

Leverantörens hållbarhetsprogram omfattar huvudsakligen nivå 1-fabriker i syfte att expandera till strategiska leverantörer i nivå 2 och 3 under de kommande åren. 

Uppförandekod och hållbarhetspolicyn hittar du i dokumentsektionen här.

null

Kemikaliehantering

Användningen av kemikalier sker genom hela GANTs värdekedja, både i växande naturliga fibrer som bomull och under produktionen, särskilt för färgämnen och ytbehandlingar. Rester av farliga kemikalier i produkter kan påverka människors hälsa, och utsläpp av farliga kemikalier under produktionen riskerar att påverka miljön. GANT har en restriktiv ämnesförteckning som begränsar användningen av ämnen i produktionsprocesser eller som kan förekomma i slutprodukten. Den här policyn överensstämmer med och är strängare än REACH-lagstiftningen. GANT tillåter inga PVC, biocider eller silverjoner i produkter och arbetar kontinuerligt för att förbättra rutinerna för att säkerställa produktkvalitet och säkerhet, och minskar därmed miljöpåverkan från produkter.


Den begränsade ämnesförteckningen finns under Hållbarhetsredovisning här.

null

Logistik

GANTs transportpolicy syftar till att minimera den negativa inverkan på miljön genom att minimera flygfrakt och alltid ha optimal fyllningsgrad. Transportflödena optimeras för att möjliggöra kostnadseffektivitet och minska miljöpåverkan.


GANT använder logistikcenter i flera länder. Huvuddistributionscentralen ligger i centrala Tyskland, varifrån regionala lager för GANTs marknader förses med produkter. Alla lager ägs och drivs av tredje part. Hållbarhet är en viktig del av upphandlingsprocessen för logistikcenter. Affärspartners utvärderas ur ett hållbarhetsperspektiv och måste förhålla sig till GANTs uppförandekod för affärspartners innan verksamheten kan påbörjas.