Hoppa till det huvudsakliga innehållet
Sale – Upp till 50% rabatt
null

Klagomål och
visselblåsning

På GANT tror vi på en miljö som präglas av öppenhet och rättvis behandling. Som visselblåsare har du möjlighet att vara anonym och oegentligheter eller missförhållanden som anmäls i god tro, ska skyddas mot kränkning och andra repressalier.

När ska visselblåsning tillämpas

Företaget förväntar sig att alla anställda rapporterar om missförhållanden och oegentligheter som är av allmänintresse och sammanfaller med:

  • Ett brott
  • Misslyckande att uppfylla en rättslig skyldighet
  • Ett felaktigt domslut
  • Äventyrandet av en individs liv och säkerhet
  • Skador på miljön
  • Avsiktligt döljande av information som rör något av ovanstående

Hur ska visselblåsning tillämpas

GANT är engagerat i att upprätthålla en öppen kultur av högsta standard för ärlighet och ansvar. Genom den här rapporteringskanalen kan GANTs intressenter lyfta oro angående misstänkta överträdelser av lagar, regler och etiska standarder. Därefter kommer den globala HR-avdelningen att genomföra en utredning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att undersöka och lösa det rapporterade problemet.

I linje med våra kärnvärden, stärker detta rapporteringsverktyg vikten av MOD och GEMENSKAP. Vi tror verkligen att vi är starkare tillsammans och uppmuntrar förmågan att ifrågasätta, lära och utforska som ett sätt att växa.