Hoppa till det huvudsakliga innehållet
Sale – Upp till 50% rabatt
null

Partnerskap
och medlemskap

Partnerskap är ett viktigt verktyg som gör det möjligt för oss att hantera våra åtaganden, att arbeta tillsammans som en bransch och dela med oss av information när det gäller hållbara material i våra produkter.

null

UN Global Compact

partner sedan 2018

UN Global Compact är världens största hållbarhetsinitiativ för företag. Det uppmanar företag att utveckla sina strategier och verksamheter i linje med universella principer om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption samt att vidta åtgärder som främjar samhällsmål.

null

Amfori BSCI

medlem sedan 2009

Medlemmar i Amfori BSCI delar gemensamma sociala och etiska normer genom uppförandekoden. Uppförandekoden innehåller 11 principer som sträcker sig från rättvis lön till att inte använda barn- och tvångsarbete. BSCI ger tillgång till sociala revisionsresultat för fabriker och ett nätverk av revisorer som är specialiserade på att utföra revisioner enligt BSCI-standarden.

null

The Fashion Pact

medlem sedan 2019

The Fashion Pact upprättades under G7-toppmötet 2019 på uppmaning av Frankrikes president Emmanuel Macron. Undertecknarna förbinder sig att gå samman med andra ledande modeföretag för att vidta åtgärder inom tre huvudområden: klimat, biologisk mångfald och hav.

null

Fashion Industry Charter
for Climate Action

medlem sedan 2019

The Fashion Industry Charter for Climate Action sammanför modeintressenter för att utveckla en enhetlig ståndpunkt i kampen mot klimatförändringar, inklusive visionen om att uppnå nettonollutsläpp senast 2050. Inom stadgan deltar undertecknarna i arbetsgrupper som sammankallats av Förenta nationerna för att utarbeta konkreta planer för de åtaganden som har fastställts för branschen. En uppdaterad och mer ambitiös stadga för modeindustrins klimatåtgärder lanserades under 2021.

null

Sustainable Apparel Coalition

medlem sedan 2019

Sustainable Apparel Coalition (SAC) är den ledande alliansen för hållbar produktion av kläder, skor och textilier. Den har en vision om en bransch som inte producerar någon onödig miljöskada och har en positiv inverkan på de människor och samhällen där vi verkar. SAC möjliggör användning av verktyget HIGG Index, som ger en helhetsöversikt så att företag kan göra meningsfulla förbättringar som skyddar välbefinnandet hos fabriksarbetare, lokala samhällen och miljön.

null

Textile Exchange

Partner sedan 2019

Textile Exchange är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att inspirera och utrusta människor för att påskynda hållbara metoder i textilvärdekedjan. Textile Exchange-standarder arbetar för att stödja produktanspråkens integritet genom att tillhandahålla verifiering från oberoende utomstående parter.

null

Better Cotton

Partner sedan 2017

GANT samarbetar med Better Cotton för att förbättra bomullsodling globalt. Better Cotton köps in via en spårbarhetsmodell som kallas massbalans. Detta innebär att Better Cotton inte är fysiskt spårbar till slutprodukter, men Better Cotton-jordbrukare drar nytta av efterfrågan på Better Cotton i motsvarande volymer som de vi köper in.


Sedan 2022 har GANT åtagit sig att köpa 100 % av vår bomull som Better Cotton, återvunnen bomull och ekologisk bomull.

null

Leather Working Group

Partner sedan 2020

Leather Working Group är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att bygga en hållbar framtid med ansvarsfullt läder. Organisationen strävar efter att förbättra läderindustrins miljöpåverkan genom att bedöma och certifiera lädertillverkare.

null

TEXAID

Partner sedan 2020

TEXAID är en av Europas ledande organisationer för insamling, sortering och återvinning av begagnade textilier. TEXAID är GANTs partner för att ta hand om plagg som inte kan säljas i butik, utan istället kan återanvändas och få ett andra liv. Tillsammans uppmuntrar vi människor att ta med sig sina GANT-plagg till våra butiker för att återvinnas eller återanvändas och tas om hand på ett ansvarsfullt sätt.

null

RISE

Partner sedan 2017

RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik kemisk expertis för framtidssäkrad teknik, produkter och tjänster. RISE är experter på innovation inom textilbranschen och hjälper GANT att fasa ut skadliga ämnen från vår produktion.

null

WaterAid

Partner sedan 2020

WaterAid arbetar för att göra rent vatten, anständiga toaletter och god hygien tillgängliga för samhällen runt om i världen. Den internationella ideella organisationen arbetar i 34 länder för att förändra livet för de fattigaste och mest marginaliserade människorna. Sedan 1981 har WaterAid försett mer än 28 miljoner människor med rent vatten och anständiga toaletter. 2021 initierade GANT och WaterAid det innovativa Conserve Every Drop-projektet tillsammans.

null

WWF

Partner sedan 2021

I 60 år har WWF arbetat för att hjälpa människor och natur att frodas. Som en av världens ledande naturvårdsorganisationer arbetar WWF i nästan hundra länder för att utveckla och leverera innovativa lösningar som skyddar samhällen, djurliv och de platser där de bor. Med det här partnerskapet kommer GANT och WWF att ta itu med viktiga områden för miljöpåverkan i och utanför GANTs värdekedja, med särskilt fokus på vattenförvaltning.