Hoppa till det huvudsakliga innehållet
Sale – Upp till 50% rabatt
null

Mission, mål
och strategi

För GANT började allt 1949 på den amerikanska östkusten. Vi har sedan start strävat efter konstant utveckling och har gått från att vara en banbrytande skjorttillverkare till ett globalt premiumvarumärke inom American Sportswear. För oss börjar hållbarhet med våra produkter. Vårt mål är att skapa älskvärda, tidlösa plagg av högkvalitativa material som håller år efter år.


Hållbarhet genomsyrar allt vi gör. Detaljhandelns produktion och konsumtion kan orsaka miljömässiga och sociala konsekvenser under hela livscykeln. Därför strävar vi efter att integrera hållbarhetsaspekter genom samtliga stadier av vår värdekedja för att hantera eventuella konsekvenser för människor och vår planet.

null

Mål och strategier

GANTs hållbarhetsmål och strategier syftar till att hantera potentiella konsekvenser på miljön och människorna i vår värdekedja. Våra huvudsakliga mål inkluderar:

  • Materialanvändning: 2022 ska all bomull vara hållbart producerad. Samtlig konventionell bomull kommer att ersättas med mer hållbara alternativ som Better Cotton, ekologisk bomull, återvunnen bomull, bomull i omvandling eller regenerativ bomull.
  • Materialanvändning: 2025 kommer 100 % av huvudmaterialen att vara hållbara genom att dessa omvandlas från konventionella till mer hållbara alternativ.
  • Vatten: minska vattenavtrycket i tillverkningen med 50 % år 2025.
  • Fram till 2030 kommer GANT att minska sitt klimatavtryck med 50 % och uppnå nettonoll-utsläpp senast 2050.


GANTs sju hållbarhetsstrategier och målsättningar finns här.


Vi har utvecklat en handlingsplan för att nå våra mål, som omfattar följande initiativ:

GANTs strategi och hållbarhetstrappa för fibrer

Öka användningen av hållbart producerade material i våra produkter enligt GANTs strategi och hållbarhetstrappa för fibrer.

Leverantörers hållbarhetsarbete

Minska miljöpåverkan och hantera sociala risker vid utveckling och tillverkning av material och produkter.

GANT 7 RULES

GANT 7 Rules syftar till att implementera cirkulära lösningar i alla faser av värdekedjan för att maximera resurser och minimera avfall. 7 Rules inkluderar Refresh, Repair, Relove, Rent, Regive, Remake och Recycle.

null

Klimat

Som undertecknare av FN:s Fashion Industry Charter for Climate Action och FN:s Fashion Pact förbinder sig GANT att anpassa sina klimatmål till vetenskapen.

Produktionen och utvinningen av råvaror som används i våra produkter utgör den största delen av vårt klimatavtryck. Att tillverka tidlösa produkter av hög kvalitet är en viktig del av vår klimatstrategi och vi strävar efter att minska klimatavtrycket för varje producerad produkt genom att använda mer hållbara material i linje med GANTs strategi och hållbarhetstrappa för fibrer. GANT arbetar tillsammans med leverantörer som använder mer hållbara produktionstekniker vid tillverkning av material och produkter. Det här är främst inriktat på processer som tvätt och färgning som konsumerar mycket energi och därmed har stor klimatpåverkan.


GANT har klimatmål i linje med klimatvetenskapen. Målen är:


  • Fram till 2030 kommer GANT att minska sitt klimatavtryck med 50 % och uppnå nettonoll-utsläpp senast 2050.